Datenschutzerklärung

1  Innledning

Kosiboks AS ("vi") er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. 

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser. 

Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

Nettstedet Kosibox gir deg mulighet til å bruke våre tjenester. Kosibox eies og drives av Kosiboks AS org.nr. 928 285 219, Vakåsveien 9, 1395 Hvalstad. Ansvar for oppfølging av personvern er daglig leder. Vi har gode rutiner for tilgangsstyring, lagring og behandling av data.

Dine data er trygge hos oss og brukes kun til de formål som oppgis i denne personvernerklæringen. Har du spørsmål om personvern, vennligst kontakt oss på hello@kosibox.no.

 

2  Hvilke personopplysninger har vi om deg

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

 • Opplysninger om deg: Informasjon du oppgir når du oppretter en brukerkonto eller kjøper produkter, som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.  

 • Opplysninger om mottaker av produkter (gavemottaker): Informasjon du oppgir når du sender et produkt til en adresse som ikke er din egen. Dette inkluderer navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse til mottaker.

 • Kjøpsinformasjon: Informasjon vi får når du kjøper produkter fra oss, som hva du har kjøpt, kortnummer og betalingsmetode (f.eks. Visa).  Om du har brukerkonto hos oss vil du få oversikt over dine tidligere kjøp i din brukerkonto. 

 • Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har kontakt med vårt kundesenter, som eposter sendt mellom oss. 

 • Meldinger du skriver til en gavemottaker: Dersom du skriver en hilsen til mottaker av produktet, brukes denne informasjonen til å produsere tjenesten.

 • Opplysninger om bruk på nettsidene: Informasjon vi får når du bruker vår nettside, som hva slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC), IP-adresse, hvilke sider du besøker og hvilke funksjoner du bruker der. 

 • Opplysninger fra partnere: Informasjon vi får fra våre samarbeidspartnere, som logistikkselskaper.  

 • Profileringsopplysninger: Informasjon og antakelser vi lager automatisk basert på de andre opplysningene (nevnt ovenfor) vi har om deg, som dine preferanser og interesser og hvilke demografiske grupper du tilhører.
 • Opplastede bilder: Opplastede bilder og fotografier som skal brukes som del av bestillingen

3  Hva bruker vi personopplysningene til

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål: 

 1. Tilby nettside og app: Vi bruker opplysninger for å tilpasse vår nettside til det tekniske utstyret du bruker. Vi kan også bruke opplysningene til å tilpasse innholdet på vår nettside til hva vi tror du er interessert i. 

 2. Gjennomføre bestillinger: Vi bruker opplysninger for å gjennomføre ditt kjøp, bl.a. for å sende våre produkter til mottaker, motta betaling og lagre kjøpshistorikk. 

 3. Opprette brukerkonto: Vi bruker opplysninger dersom du oppretter brukerkonto, bl.a. for å gi deg tilgang med brukernavn og passord, for å lagre din kontaktinformasjon og betalingsinformasjon, og for at du kan se din kjøpshistorikk. 

 4. Kundeservice: Vi lagrer opplysninger som du gir og mottar dersom du har kontakt med oss for å yte service og administrere ditt kundeforhold.

 5. Statistikk: Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender for å forbedre og videreutvikle våre produkter og tjenester. Så langt det er mulig gjør vi dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

 6. Markedsføring: Vi bruker din kontaktinformasjon (f.eks. telefonnummer og epostadresse) til å sende deg anbefalinger og informasjon om våre produkter. Vi kan bruke profileringsopplysninger for å gjøre anbefalingene og informasjonen mest mulig relevant for deg, med mindre du har motsatt deg dette.  

 7. Bildebestilling:  Dersom du velger produkter hvor vi produserer bilder, vil vi benytte det grafiske materialet som du gir oss. 

Det rettslige grunnlaget for formål 1, 4 og 5 er vår berettigede interesse i å kunne tilby, videreutvikle og markedsføre våre tjenester. 

Det rettslige grunnlaget for formål 2, 3 og 4 er for å oppfylle vår kontrakt med deg. 

Det rettslige grunnlaget for formål 5 kan også være ditt samtykke.  

 

4  Hvem deler vi personopplysninger med

Våre partnere kan ikke bruke personopplysninger om deg for noe annet formål enn å yte tjenesten som er avtalt med oss.

Vi deler personopplysninger med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som IT-leverandører. Vi har avtaler med disse for å sikre ditt personvern.

Vi benytter oss av IT-leverandører utenfor EØS. Hvis vi overfører personopplysninger ut av EØS, sørger vi for å sikre personvernet gjennom inngåelse av kontrakter. Du kan be om mer informasjon eller en kopi av sikkerhetsmekanismene vi bruker for å sikre overføringen av opplysningene.

Vi deler personopplysninger med logistikkpartnere for at de skal kunne levere til deg, eller til en tredjepart (gavemottaker). Vi har kontrakter med logistikkpartnere som regulerer hvordan de kan håndtere dine persondata.

Andre partnere inkluderer leverandører av betalingsløsninger, kredittvurderinger ved søknad om firmakonto og inkassotjenester.

Vi kan for øvrig dele anonymiserte opplysninger med samarbeidspartnere for bl.a. markedsanalyser og tjenesteutvikling.

Vi kan utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, ved mistanke om lovbrudd.

 

5  Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi beholder opplysningene dine inntil du ber oss om å slette dem, eller så lenge loven pålegger oss å beholde dem. Du kan når som helst kontakte oss og be om at dine personopplysninger slettes. Kosibox kan på eget initiativ slette data tidligere dersom vi gjør endringer i hvordan vi oppfyller tjenesten vår.

Vi kan ikke slette informasjon som vi er rettslig forpliktet til å oppbevare, dette gjelder for eksempel bilag, som etter bokføringsloven lagres i 5 år.

 

6  Dine rettigheter

Du kan be oss om å:

 • Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.

 • Oppdatere dine personopplysninger.

 • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare. 

 • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger

 • Motsette deg automatiske individuelle avgjørelser, inkludert profilering. 

 • Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet. 

 • Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss. 

Vær klar over at det finnes begrensninger i disse rettighetene. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser. 

 

7  Cookies (Informasjonskapsler)

Vi bruker cookies på våre nettsider for å sikre funksjonalitet på nettsiden, analysere nettrafikk og se hvilke områder på vårt nettsted du har besøkt. De fleste markedsledende nettlesere har innstillinger som aksepterer cookies automatisk, men du kan selv endre dem. Merk at nettstedet ikke vil fungere optimalt om du blokkerer cookies. Les mer om hvilke cookies vi benytter her: Shopify Cookie Policy. I tillegg bruker vi cookies fra TrustPilot.

 

8  Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden. 

 

9  Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon: 

Kontaktperson: Andreas Holter

Telefonnummer: +47 918 29 505

E-postadresse: hello@kosibox.no

Adresse: Kosiboks AS, Vakåsveien 9, 1395 Hvalstad, Norge