Villkor företags- & företagspresenter

Avtalsvillkoren nedan gäller för försäljning till företag (från Kosiboks AS, org nr 928 285 219, Krabberudila 31, 1337 Sandvika. )

Gåvorna kan levereras direkt till anställda, som inte är parter i avtalet mellan Kosibox och Kunden. I detta sammanhang hänför sig Kosibox endast till Kunden som avtalspart.

Avtalet är bindande för båda parter när du har accepterat erbjudandet från Kosibox.

Beställ

Kosibox kan erbjuda unika mönster på kort där Kunden producerar önskad design. För detta tar Kosibox ut en avgift på 250 NOK per design, utöver det ordinarie priset för kort.

Kosibox kan skriva ut unika hälsningar till den enskilda medarbetaren. Om inte annat avtalats debiteras en avgift på 5 NOK per kort för administration av detta.

Kosibox förbehåller sig rätten att undantagsvis ersätta enskilda produkter med liknande produkter och ett liknande pris. I sådana fall informeras Kunden om detta i förväg.

Alla ändringar efter beställning måste godkännas av Kosibox.

Leverans

När Kosibox levererar tillsammans till en enda adress gäller följande.

Om inte annat avtalats beräknas fraktkostnaden enligt bästa tillgängliga information och uppskattningen ges på kostnadsbasis. Om det finns en betydande skillnad kan Kunden komma att faktureras för överskjutande fraktkostnad.

Särskilt om hemleverans till den enskilde medarbetaren

I de fall Kosibox levererar hem till den enskilde medarbetaren gäller följande.

Kunden ansvarar för att leveransinformationen alltid är korrekt, inklusive dörrnummer. Om leveransadressen ändras mellan beställningstidpunkten och leveranstidpunkten är Kunden ansvarig för eventuell försening eller förlust av gåvan. I gemensamma entréer ska lägenhetsnummer eller våning anges.

Kosibox, eller våra leveranspartners, kommer att kontakta mottagaren direkt så att leverans kan ske. Mottagaren meddelas via SMS. Du måste ange korrekt telefonnummer vid beställning. Mottagaren kommer att ges möjlighet att ändra leveranstid/datum, men denna möjlighet måste utnyttjas i god tid före planerad leverans.

Dörren måste vara tydligt märkt med mottagarens namn.

Leverans har skett när Mottagaren, eller dennes ombud, tagit över produkten. Risken för varan går då över på dig som köpare.

Särskilt om leverans med Posten och "väska vid dörren":

  • Avståndet från brevlådan till mottagarens dörr får inte vara mer än 250 m.
  • Posten ska ha tillgång till mottagarens dörr, t.ex. t.ex. genom låst ytterdörr till gemensam entré.
  • Om det inte går att leverera med påse till dörren kan försändelsen hämtas på närmaste utlämningsställe, som Post i butik eller postkontor.

Betalning

Kosibox innehar äganderätten till levererade varor tills köpeskillingen har betalats i sin helhet.

Kosibox erbjuder normalt en betalningsperiod på 14 dagar.

Kosibox kan fakturera i två steg, först förhandsfakturering för produkterna och sedan för frakt efter leverans. Om detta blir aktuellt kommer Kosibox att informera i förväg om beställning.

Endast ett leveransförsök ingår per gåva. Kostnader för ytterligare leveransförsök, returer, felaktig leveransadress, hämtning i butik och ej uthämtade varor kan komma att debiteras Kunden.

I fall av försummelse kan Kosibox överlåta detta avtal helt eller delvis till tredje part.

Klagomål

Fel och brister i levererade varor ska rapporteras till oss inom 10 dagar efter mottagande av varor.

Immateriella rättigheter

Vid specialtillverkning av kort eller andra varor med Kundens logotyp eller varumärken ansvarar Kunden för att inneha nödvändiga rättigheter till mönster, logotyper, varumärken och liknande.

När Kosibox utför designarbeten, fotografiska arbeten eller annat som regleras av immaterialrättslagen har Kosibox rättigheterna till verket, och kan använda det i marknadsföring och profilering. Kundens namn, logotyp, design eller varumärken får inte användas utan kundens medgivande.

Personliga uppgifter

Vi behandlar all kundinformation och personuppgifter som konfidentiella. Vi tillhandahåller kundinformation endast till utvalda tredje parter, såsom leveranspartners, och endast för att leveransen ska kunna fullgöras.

För att leverera direkt till kundens anställda undviker vi att använda e-post. Kunden uppmanas att inte skicka personuppgifter till Kosibox via e-post. Istället erbjuder vi en filöverföringstjänst. Kosibox kan inte hållas ansvarigt för förlust av personuppgifter som skickas via e-post.

Vi lagrar kundens data med hög säkerhet, och raderar dessa när avtalet löper ut, eller när kunden ber oss om det. Kunden kan när som helst begära tillgång till de uppgifter vi lagrar.

Hitta bra exempel på företagspresenter här

Företagspresenter till anställda

Se vanliga frågor

Vanliga frågor