Vilkår firma- og firmagaver

Aftalevilkårene nedenfor gælder for salg til virksomheder (fra Kosiboks AS, org nr. 928 285 219, Krabberudila 31, 1337 Sandvika. )

Gaverne kan leveres direkte til medarbejdere, som ikke er parter i aftalen mellem Kosibox og Kunden. Kosibox forholder sig i denne sammenhæng alene til Kunden som aftalepart.

Aftalen er bindende for begge parter, når du har accepteret tilbuddet fra Kosibox.

Bestil

Kosibox kan tilbyde unikke designs på kort, hvor Kunden producerer det ønskede design. For dette opkræver Kosibox et gebyr på 250 NOK per design, udover den ordinære pris for kort.

Kosibox kan printe unikke hilsner til den enkelte medarbejder. Medmindre andet er aftalt, opkræves et gebyr på 5 NOK pr. kort for administration af dette.

Kosibox forbeholder sig retten til undtagelsesvis at erstatte individuelle produkter med lignende produkter og en lignende pris. I sådanne tilfælde informeres Kunden herom på forhånd.

Enhver ændring efter bestilling skal godkendes af Kosibox.

Levering

Når Kosibox leverer samlet til en enkelt adresse, gælder følgende.

Medmindre andet er aftalt, er forsendelsesomkostningerne estimeret efter de bedst tilgængelige oplysninger, og skønnet er givet på omkostningsbasis. Hvis der er en væsentlig forskel, kan Kunden blive faktureret for den overskydende fragtomkostning.

Især om hjemlevering til den enkelte medarbejder

I tilfælde hvor Kosibox leverer til den enkelte medarbejders hjem, gælder følgende.

Kunden er ansvarlig for, at leveringsoplysningerne til enhver tid er korrekte, herunder dørnummer. Hvis leveringsadressen ændres mellem ordretidspunktet og leveringstidspunktet, er Kunden ansvarlig for eventuel forsinkelse eller bortkomst af gaven. I fælles opgange skal lejlighedsnummer eller etage oplyses.

Kosibox eller vores leveringspartnere vil kontakte modtageren direkte, så levering kan finde sted. Modtager får besked på SMS. Du skal oplyse det korrekte telefonnummer ved bestilling. Modtager vil få mulighed for at ændre leveringstidspunkt/dato, men denne mulighed skal udnyttes i god tid før den planlagte levering.

Døren skal tydeligt mærkes med modtagerens navn.

Levering har fundet sted, når Modtageren eller dennes repræsentant har overtaget produktet. Risikoen for varen overgår herefter til dig som køber.

Især om levering med Posten og "pose ved døren":

  • Afstanden fra postkassen til modtagerens dør må ikke være mere end 250 m.
  • Posten skal have adgang til modtagerens dør, f.eks. f.eks. ved aflåst yderdør til fælles indgang.
  • Hvis det ikke er muligt at levere med en pose til døren, kan forsendelsen afhentes på nærmeste afhentningssted, såsom Post i butik eller posthus.

Betaling

Kosibox besidder ejendomsretten til de leverede varer, indtil købesummen er betalt fuldt ud.

Kosibox tilbyder normalt en 14-dages betalingsfrist.

Kosibox kan fakturere i to trin, først forhåndsfakturering for produkterne og derefter for forsendelse efter levering. Hvis dette bliver aktuelt, informerer Kosibox forud for bestilling.

Der er kun inkluderet ét leveringsforsøg pr. gave. Omkostninger til yderligere leveringsforsøg, returnering, forkert leveringsadresse, afhentning i butik og uafhentede varer kan pålægges Kunden.

I tilfælde af misligholdelse kan Kosibox overdrage denne aftale helt eller delvist til tredjeparter.

Klage

Fejl og mangler ved leverede varer skal meddeles os inden for 10 dage efter varemodtagelse.

Immaterielle rettigheder

Ved specialfremstilling af kort eller andre varer med Kundens logo eller mærker, er Kunden ansvarlig for at have de nødvendige rettigheder til design, logoer, mærker og lignende.

Når Kosibox udfører designarbejde, fotoarbejde eller andre ting, der er reguleret af immaterialretten, har Kosibox rettighederne til værket, og kan bruge det til markedsføring og profilering. Kundens navn, logo, design eller brands må ikke anvendes uden kundens samtykke.

Personlige data

Vi behandler alle kundeoplysninger og personlige data som fortrolige. Vi giver kun kundeoplysninger til udvalgte tredjeparter, såsom leveringspartnere, og kun for at leveringen kan opfyldes.

For at kunne levere direkte til kundens medarbejdere undgår vi at bruge e-mail. Kunden bedes ikke sende personlige data til Kosibox via e-mail. I stedet tilbyder vi en filoverførselstjeneste. Kosibox kan ikke holdes ansvarlig for tab af personlige data sendt via e-mail.

Vi opbevarer kundens data med høj sikkerhed, og sletter disse når aftalen udløber, eller når kunden beder os om det. Kunden kan til enhver tid anmode om adgang til, hvilke data vi opbevarer.

Find gode eksempler på firmagaver her

Firmagaver til ansatte

Se ofte stillede spørgsmål

Almindelige spørgsmål