Vilkår bedrift & firmagaver

Avtalevilkårene under gjelder for salg til bedrifter (fra Kosiboks AS, org nr 928 285 219, Vakåsveien 9, 1395 Hvalstad).

Gavene kan leveres direkte til medarbeidere (Mottakere), som ikke er part i avtalen mellom Kosibox og Kunden. Kosibox forholder seg i denne sammenhengen kun til Kunden som avtalepart.

Avtalen er bindende for begge parter når du har akseptert tilbud gitt fra Kosibox.

Bestilling

Med mindre annet er avtalt oppgis alle priser eks mva. 

Kosibox kan tilby unike design på kort der Kunden frembringer ønsket design. For dette tar Kosibox et gebyr på kr 250 per design, i tillegg til ordinær pris for kort.

Kosibox kan printe unike hilsener til den enkelte Mottaker. Med mindre annet er avtalt vil et gebyr på kr 10 per kort tilkomme for administrasjon av dette.

Kosibox forbeholder seg retten til å unntaksvis erstatte enkeltprodukter med tilsvarende produkter og tilsvarende pris. I slike tilfeller opplyses Kunden om dette i forkant.

Eventuelle endringer i etterkant av bestilling må godkjennes av Kosibox.

Levering

Når Kosibox leverer samlet til en enkelt adresse gjelder følgende:

Med mindre annet er avtalt estimeres fraktkostnad etter beste tilgjengelige informasjon, og estimat gis på kostbasis. Dersom det er vesentlig differanse, kan Kunden bli etterfakturert for overskytende fraktkostnad.

 

Spesielt om levering hjem til den enkelte medarbeider

I de tilfeller Kosibox leverer hjem til den enkelte medarbeider gjelder følgende.

Kunden er ansvarlig for at leveringsopplysninger til enhver tid er korrekte, inkludert dørnummer. Dersom leveringsadresse endres mellom bestillingstidspunkt og leveringstidspunkt, er Kunden ansvarlig for eventuell forsinkelse eller tap av gaven. I felles oppganger bør leilighetsnummer eller etasje oppgis. 

Avhenging av valgt fraktløsning vil Kosibox, eller våre leveringspartnere, kontakte Mottaker direkte for levering. Mottaker vil bli varslet med SMS. Kunde må oppgi korrekt telefonnummer ved bestilling. Avhengig av valgt fraktløsning kan Mottaker få mulighet til å endre leveringstid/dato, men denne muligheten må benyttes i god tid før planlagt leveranse. 

Døren må være tydelig merket med mottakers navn.

Levering er skjedd når Mottaker, eller dennes representant, har overtatt produktet. Risikoen for varen går da over på deg som kjøper.

Med mindre annet er avtalt er kun et leveringsforsøk inkludert i prisen. Gjentatte leveringsforsøk vil etterfaktureres.

Spesielt om levering med Posten:

  • Avstanden fra postkasse til mottakers dør må ikke være mer enn 250 m.
  • Posten må ha adgang til mottakers dør, f.eks. ved låst ytterdør til felles inngang.
  • Dersom det ikke er mulig å levere med pose på døren vil sendingen kunne plukkes opp fra nærmeste hentepunkt, som Post i butikk eller postkontor.

Betaling

Kosibox innehar har eiendomsretten til leverte varer inntil kjøpesummen er betalt i sin helhet.

Kosibox tilbyr ordinært 14 dagers betalingsfrist ved fakturabetaling.

Kosibox kan fakturere i flere omganger, med en forskuddsbetaling for større ordre. Hvis dette blir aktuelt vil Kosibox informere i forkant av bestilling.

Kun et utleveringsforsøk er inkludert per gave. Kostnader ved ytterligere leveringsforsøk, returer, feil leveringsadresse, hent-i-butikk og uavhentede varer kan belastes Kunden.  

Ved mislighold kan Kosibox overdra denne avtalen helt eller delvis til tredjeparter.

Reklamasjon

Feil og mangler på leverte varer må meldes til oss innen 10 dager etter mottak av varer.

Immaterielle rettigheter

Ved spesialproduksjon av kort eller andre varer med Kundens logo eller merkevarer, er Kunden ansvarlig for å inneha nødvendige rettigheter til design, logo, merkevarer og lignende.

Når Kosibox utfører designarbeid, fotografisk arbeid eller annet som reguleres av Åndsverksloven, har Kosibox rettighetene til verket, og kan benytte det i markedsføring og profilering. Kundens navn, logo, design eller merkevarer skal ikke benyttes uten Kundens samtykke.

Personopplysninger

Vi behandler all kundeinformasjon og persondata som konfidensielle. Vi oppgir kundeinformasjon kun til utvalgte tredjeparter, som leveringspartnere, og kun for at levering skal kunne oppfylles.

For å levere direkte hjem til kundens medarbeidere, unngår vi å benytte epost. Kunden bes om å ikke sende persondata til Kosibox via epost. I stedet tilbyr vi en filoverføringstjeneste. Kosibox kan ikke holdes ansvarlig for tap av persondata som sendes via epost. 

Vi lagrer kundens data med høy sikkerhet, og sletter denne når avtalen utløper, eller når Kunden ber oss om det. Kunden kan når som helst be om innsyn i hvilke data vi oppbevarer. Personopplysninger kan lagres på servere utenfor EØS-området. 

Finn flotte eksempler på bedriftsgaver her

Firmagaver til ansatte

Se vanlige spørsmål

Vanlige spørsmål